59,146

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-0.07
تغییرات-46
بالاترین قیمت59,400
پایین‌‌ترین قیمت59,021
حجم (IRT)7,138,267,395
حجم (USDT)120,661.3

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (USDT)زمان
59,072288.0800:42:49
59,122209.6200:40:47
59,122128.1700:40:18
59,122341.5700:39:38
59,14623.2300:39:09
59,146415.3700:38:47
59,063145.1700:35:38
59,07412.3700:35:12
59,07491.900:35:08
59,074347.3900:34:41
59,14451.7900:32:50
59,144468.7500:32:23
59,165319.2200:31:50
59,14383.3100:30:38
59,143235.3700:29:43

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار