10.354

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-3.12
تغییرات-0.334
بالاترین قیمت10.8
پایین‌‌ترین قیمت10.2
حجم (IRT)2,004,581,505
حجم (FLOKI)190,528,884

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (FLOKI)زمان
10.4040566,07215:40:53
10.4030632,73615:40:22
10.4140576,77115:38:52
10.4690611,25215:37:16
10.3000686,91615:36:15
10.3800223,78115:34:42
10.3540483,76315:33:40
10.2310356,91315:30:03
10.2315117,28415:28:29
10.4000491,83215:26:56
10.2310223,10015:24:21
10.3900419,93015:22:50
10.3450373,12115:20:14
10.4100248,58915:18:40
10.3000388,68015:17:39

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار