6,942

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-2.78
تغییرات-199
بالاترین قیمت7,209
پایین‌‌ترین قیمت6,937
حجم (IRT)896,942,817
حجم (TRX)127,284.9

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (TRX)زمان
6,949319.114:00:43
6,942115.713:59:10
6,975304.313:58:08
6,942332.213:54:00
6,950275.213:52:27
6,950310.313:46:48
6,975342.613:45:44
6,97513113:43:10
6,950206.913:42:08
6,983221.513:41:37
6,942242.913:39:32
6,99788.313:35:55
6,942173.113:31:47
6,93720213:26:06
6,939279.313:23:00

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار