1.351

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-7.59٪
تغییرات-0.111
بالاترین قیمت1.616
پایین‌‌ترین قیمت1.24
حجم (IRT)4,571,972,853
حجم (BONK)3,210,338,478موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (BONK)زمان
1.36502,753,09812:35:30
1.35702,328,28312:34:29
1.34301,469,73612:33:22
1.32802,255,91112:31:18
1.35102,476,26012:29:14
1.32301,135,74412:27:40
1.34301,642,15412:26:07
1.34701,356,98012:25:08
1.32701,125,94412:24:08
1.33002,739,01712:21:58
1.34102,100,42912:20:57
1.3630364,87812:20:39
1.34501,178,25412:19:56
1.34101,069,17412:17:52
1.34402,335,44012:16:48

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید