1.59

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-1.24
تغییرات-0.02
بالاترین قیمت1.64
پایین‌‌ترین قیمت1.54
حجم (IRT)532,951,169
حجم (BONK)337,707,832

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (BONK)زمان
1.590773,39514:40:57
1.600478,43914:40:05
1.580773,39514:40:05
1.590773,39514:29:35
1.570773,39514:28:03
1.570773,39514:27:31
1.570773,39514:24:25
1.570773,39514:21:19
1.560773,39514:17:11
1.580773,39514:12:01
1.550773,39514:06:20
1.560773,39514:05:49
1.540773,39514:04:16
1.570773,39513:51:51
1.560773,39513:43:36

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار