575,808

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات2.43
تغییرات13,686
بالاترین قیمت586,000
پایین‌‌ترین قیمت555,611
حجم (IRT)2,838,175,373
حجم (ATOM)5,005.37

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (ATOM)زمان
576,5387.9708:51:21
580,8506.5608:50:50
577,12212.6408:49:18
582,4509.2808:48:15
578,3554.9708:47:45
575,808808:44:38
574,3518.3808:37:55
574,9778.608:33:16
575,9137.0608:30:10
580,2509.9808:28:06
575,7025.2108:27:06
575,65210.4608:26:02
580,4372.1708:22:25
581,10711.108:20:52
578,81610.3208:20:21

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار