47,220

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-1.99
تغییرات-960
بالاترین قیمت48,800
پایین‌‌ترین قیمت46,168
حجم (IRT)1,145,132,689
حجم (XTZ)24,154.3

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (XTZ)زمان
47,2201215:33:39
47,1187.815:29:31
46,52013.215:27:58
46,76013.515:25:23
46,79414.515:18:09
46,7904.315:17:38
46,8205.315:15:34
46,7217.615:12:59
47,09111.715:12:28
47,65016.515:11:57
46,77813.915:10:24
47,60015.215:07:49
47,0871515:07:18
46,4305.215:02:39
47,55011.815:01:37

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار