44,948

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات4.71
تغییرات2,025
بالاترین قیمت46,470
پایین‌‌ترین قیمت42,767
حجم (IRT)955,318,274
حجم (FTM)21,454.1

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (FTM)زمان
45,49248.220:46:14
45,55044.520:44:41
45,54456.820:44:13
45,15531.620:43:39
45,28448.120:41:03
45,72727.820:39:31
44,94819.420:31:14
45,20941.120:29:41
45,35235.420:28:42
44,74044.920:27:07
45,02936.920:25:02
44,69641.620:24:01
44,93644.820:23:31
44,4385020:22:58
44,49118.820:22:28

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار