0.995

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-9.54
تغییرات-0.105
بالاترین قیمت1.1298
پایین‌‌ترین قیمت0.99
حجم (IRT)946,264,977
حجم (SHIB)876,829,922

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (SHIB)زمان
1.01102,332,48114:12:00
0.99701,757,21814:11:29
0.99601,288,84314:10:29
1.0050792,31314:10:12
1.00502,143,75214:07:53
1.00402,381,64114:07:21
1.00951,000,74014:06:50
0.99501,526,42514:03:13
0.99602,296,12514:01:40
0.99701,946,92213:58:34
1.00002,327,43713:53:55
0.99201,760,46213:52:53
0.9930690,95713:52:22
0.9910989,75713:51:51
1.00102,312,97213:48:45

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار