0.545

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات+0.18٪
تغییرات0.001
بالاترین قیمت0.55
پایین‌‌ترین قیمت0.54
حجم (IRT)581,635,458
حجم (SHIB)1,067,325,751موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (SHIB)زمان
0.545011,658,90712:04:37
0.545014,150,57411:59:29
0.54506,228,05411:55:19
0.54504,470,32011:51:10
0.54507,209,66311:49:38
0.5460205,85911:47:20
0.5456214,19111:47:20
0.54407,784,77711:40:50
0.545013,102,38211:33:37
0.545011,685,71311:31:01
0.545012,589,76611:22:45
0.544012,405,39011:08:47
0.544014,358,16011:05:42
0.544012,713,92611:02:35
0.54403,404,05711:02:04

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید