4,277,300,000

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات1.46
تغییرات61,725,200
بالاترین قیمت4,312,485,200
پایین‌‌ترین قیمت4,184,783,200
حجم (IRT)1,848,311,580
حجم (BTC)0.436566

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (BTC)زمان
4,277,300,0000.00050308:54:58
4,276,594,4400.00124108:48:46
4,272,216,5000.00122108:46:11
4,266,624,1800.00089208:40:30
4,266,624,1800.00100908:37:24
4,259,659,5800.00027908:34:48
4,264,858,2800.00076608:33:46
4,280,457,4300.00110608:32:44
4,285,294,1000.00134308:30:09
4,280,666,6400.00065108:29:07
4,280,878,8000.00048408:25:30
4,259,659,5800.00080908:24:28
4,264,199,7000.00100408:21:22
4,264,199,7000.00122908:20:51
4,259,659,5800.00063708:20:20

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار