22,054,610

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات0.58
تغییرات127,410
بالاترین قیمت22,496,000
پایین‌‌ترین قیمت21,353,000
حجم (IRT)1,835,490,661
حجم (BCH)83.6579

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (BCH)زمان
22,097,4400.221115:42:58
21,934,3900.162815:41:25
22,297,3000.197415:40:54
21,947,9000.079815:38:52
22,060,3310.12915:37:49
21,935,0040.066315:37:16
22,044,3000.147215:36:46
21,905,0100.115415:36:15
21,787,1000.197515:35:14
22,054,6100.147815:33:40
22,329,6000.108615:27:59
22,075,3800.151515:22:18
21,933,7910.1215:21:15
22,329,6000.241215:20:45
22,301,4900.021515:19:12

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار