0.0000979

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-2.1
تغییرات-0.0000021
بالاترین قیمت0.0001038
پایین‌‌ترین قیمت0.000096
حجم (USDT)44,606
حجم (LUNC)448,248,312

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (USDT)مقدار (LUNC)زمان
0.00009950994,69220:22:28
0.00009870913,12120:21:25
0.00009840976,76420:20:23
0.00009880789,42220:19:52
0.00009790980,54620:17:17
0.00009780521,45120:16:48
0.00009800857,71820:16:15
0.00009760369,58720:15:45
0.000097501,016,57420:14:12
0.00009810795,15020:12:10
0.000098201,191,26420:11:36
0.00009690310,21320:07:59
0.00009690682,46920:06:57
0.00009680496,13620:06:26
0.00009690836,45420:04:22

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار