1,827,536

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات0.35
تغییرات6,435
بالاترین قیمت1,845,180
پایین‌‌ترین قیمت1,775,724
حجم (IRT)2,671,195,753
حجم (ETC)1,478.79

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (ETC)زمان
1,834,8004.3709:30:06
1,844,9691.9609:29:04
1,845,1801.6209:28:33
1,834,7703.1809:28:02
1,842,9973.9609:27:00
1,827,5361.3709:24:25
1,842,9972.2509:17:11
1,840,6883.7509:15:07
1,840,6883.8609:13:34
1,827,5361.7209:12:32
1,823,1861.1409:11:00
1,832,9201.3809:03:45
1,823,4370.5109:03:14
1,827,8603.0408:58:04
1,827,3692.5808:53:56

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار