800,244

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-3.04
تغییرات-25,106
بالاترین قیمت836,693
پایین‌‌ترین قیمت787,410
حجم (IRT)624,032,276
حجم (LINK)766.93

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (LINK)زمان
800,2440.6915:12:29
787,5800.5715:09:53
787,5800.9515:03:10
799,3910.7614:58:32
798,4460.4414:57:29
797,6180.8114:50:15
797,3700.9514:49:44
797,2460.6214:44:03
796,2880.814:41:29
791,7190.414:40:57
797,1500.6414:36:18
792,4690.9914:35:49
799,1520.8714:30:06
794,2360.4814:27:32
798,5500.3914:27:00

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار