1,210,516

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-0.96٪
تغییرات-11,738
بالاترین قیمت1,287,536
پایین‌‌ترین قیمت1,178,600
حجم (IRT)1,457,961,931
حجم (LINK)1,168.67موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (LINK)زمان
1,210,4200.9213:22:57
1,210,2201.5113:21:26
1,210,5161.8213:19:20
1,211,9101.7813:18:20
1,213,2000.9713:16:15
1,209,2812.2413:14:41
1,213,5001.2313:11:34
1,219,8601.8813:11:04
1,213,4901.0213:10:33
1,218,1001.4413:08:29
1,219,8601.2713:07:27
1,219,3171.3513:06:29
1,210,6160.9813:02:48
1,212,5602.1112:59:11
1,212,3012.1812:56:04

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید