7.04

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات+0.71٪
تغییرات0.05
بالاترین قیمت7.16
پایین‌‌ترین قیمت6.74
حجم (IRT)465,167,504
حجم (LUNC)66,591,920موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (LUNC)زمان
7.0401,118,18111:37:11
7.08077,99111:34:38
7.03050,03411:29:28
7.030111,35811:28:57
7.06082,40311:28:26
7.04078,75511:27:55
7.06028,66911:27:24
7.06084,70611:26:53
7.03060,43111:26:23
7.07029,22611:24:49
7.04073,28411:24:18
7.04056,82411:20:40
7.070111,19211:19:08
7.07061,05311:16:32
7.07061,95611:16:01

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید