5,275,700

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات+0.86٪
تغییرات45,330
بالاترین قیمت5,604,406
پایین‌‌ترین قیمت5,094,216
حجم (IRT)908,927,160
حجم (LTC)168.037موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (LTC)زمان
5,275,1000.12812:00:16
5,239,4180.22511:59:52
5,275,7000.16311:57:10
5,242,1480.07711:53:36
5,256,8060.12211:48:55
5,244,1690.25311:48:26
5,255,5280.27211:46:18
5,223,7300.25111:45:47
5,230,3800.311:44:49
5,221,6160.12511:40:39
5,230,0160.20911:36:30
5,227,4210.21111:35:58
5,248,4000.11311:34:56
5,257,8330.14211:34:27
5,294,1760.14611:32:23

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید