42,600

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-2.22
تغییرات-970
بالاترین قیمت43,890
پایین‌‌ترین قیمت41,300
حجم (IRT)756,100,111
حجم (SUSHI)17,699.74

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (SUSHI)زمان
43,04814.114:28:03
43,0484.8814:27:31
42,600714:21:50
42,8805.114:21:19
42,88313.0914:20:18
42,81616.5314:18:13
42,60111.7414:17:11
42,73411.0514:13:34
42,1905.6814:13:03
43,19017.3414:11:30
43,1906.4314:09:57
42,73616.9514:06:20
42,3825.2314:04:16
42,67815.1314:03:14
42,2107.1514:01:41

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار