333,317

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-1.33
تغییرات-4,498
بالاترین قیمت341,763
پایین‌‌ترین قیمت328,817
حجم (IRT)2,294,749,068
حجم (DOT)6,833.8

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (DOT)زمان
333,3177.7201:15:08
331,3948.4501:12:33
333,3173.6101:08:56
330,68910.201:00:40
330,6894.400:58:36
330,6898.5600:57:03
330,3137.6600:56:32
330,7139.5500:54:28
333,7553.3200:52:55
331,6503.4800:52:25
333,7203.7100:51:22
334,1129.7800:50:51
332,0508.1900:50:20
332,05010.400:48:47
334,4547.1700:48:16

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار