0.97

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-1.33
تغییرات-0.0131
بالاترین قیمت1.021
پایین‌‌ترین قیمت0.929
حجم (USDT)82,670
حجم (TWT)84,283.2

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (USDT)مقدار (TWT)زمان
0.9700198.120:48:18
0.9710214.220:46:14
0.9680253.620:45:12
0.967099.320:44:14
0.980014820:39:00
0.971014820:38:30
0.9610125.120:36:25
0.9600175.520:34:52
0.955083.820:33:50
0.9630240.920:32:17
0.9590233.920:31:14
0.9600216.620:29:12
0.9540335.920:26:04
0.9590131.320:25:34
0.9560259.720:24:32

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار