27,650

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-4.69
تغییرات-1,362
بالاترین قیمت29,541
پایین‌‌ترین قیمت27,355
حجم (IRT)1,191,746,046
حجم (ADA)42,321.1

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (ADA)زمان
27,71810514:34:19
27,85936.214:32:15
27,85972.914:30:50
27,8598714:29:09
27,650109.314:26:34
27,79059.614:24:30
27,650115.614:23:59
27,82486.114:20:52
27,67898.714:19:51
27,790131.514:18:18
27,67915.714:15:43
27,679101.714:14:41
27,82544.314:13:40
27,67971.614:06:25
27,857105.114:04:52

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار