6,327

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-2.96
تغییرات-193
بالاترین قیمت6,553
پایین‌‌ترین قیمت6,293
حجم (IRT)2,032,307,687
حجم (XLM)317,486

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (XLM)زمان
6,32840114:07:58
6,32093614:07:27
6,3661,12114:06:56
6,33028614:05:22
6,32788614:04:21
6,36584514:01:14
6,36591213:58:42
6,36529713:57:38
6,32776313:57:07
6,32775013:52:28
6,3201,06613:48:51
6,36735513:46:48
6,37481613:42:41
6,3371,11713:42:08
6,3301,10713:39:01

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار