5,477,112

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-2.11
تغییرات-118,388
بالاترین قیمت5,705,611
پایین‌‌ترین قیمت5,408,867
حجم (IRT)1,555,024,445
حجم (AAVE)281.515

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (AAVE)زمان
5,408,8670.24516:03:15
5,439,9340.48216:00:36
5,457,0200.17915:58:09
5,408,8670.20715:57:30
5,457,0200.34615:56:59
5,457,0200.46915:54:55
5,477,1120.37915:51:18
5,439,1010.42415:49:14
5,428,1710.35615:44:07
5,464,7190.39315:40:28
5,464,7190.2315:38:30
5,420,8500.46215:34:15
5,464,7190.35115:32:16
5,441,0400.38715:27:32
5,470,9990.19815:27:09

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار