64,790

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-0.33
تغییرات-219
بالاترین قیمت65,600
پایین‌‌ترین قیمت64,777
حجم (IRT)4,416,173,912
حجم (USDT)67,781.38

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (USDT)زمان
64,79054.7809:47:55
65,25016.8509:47:01
64,790103.2309:47:01
64,790311.9309:38:00
64,790215.209:37:26
64,79060.7309:37:23
64,790186.6209:37:06
64,814397.8909:36:32
65,260244.2809:34:01
64,777113.4109:33:59
65,260130.1809:33:25
64,777239.3409:33:15
64,9906.509:33:15
65,248183.3809:22:55
65,23844.7909:22:24

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار