58,022

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-0.3
تغییرات-177
بالاترین قیمت58,358
پایین‌‌ترین قیمت57,449
حجم (IRT)3,215,543,698
حجم (USDT)55,494.49

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (USDT)زمان
58,122261.9319:48:38
58,022243.6719:42:02
58,022255.6419:41:07
58,02216.119:40:08
58,0101.3119:40:08
58,0008.1519:40:08
57,95192.9319:37:33
57,595498.4619:33:36
57,66641.9419:33:07
57,951379.3519:32:40
57,95143.3819:32:16
57,8881.7719:32:16
57,8758.1519:32:16
57,7661.7719:32:16
57,7508.1519:32:16

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار