74,767

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات0.77
تغییرات578
بالاترین قیمت76,660
پایین‌‌ترین قیمت72,221
حجم (IRT)1,697,207,528
حجم (APE)22,831.32

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (APE)زمان
75,10519.2113:58:10
75,22240.3513:56:36
75,29847.8313:54:32
74,76720.4613:48:51
75,28025.213:47:49
74,85034.2813:47:18
74,76816.0413:46:16
75,04224.213:41:37
74,85033.2613:40:04
74,76721.5213:39:02
75,19150.5313:38:31
74,68050.2213:37:30
75,19166.3813:36:27
74,65362.7513:34:54
74,85141.6913:32:19

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار