143,697

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-3.18
تغییرات-4,723
بالاترین قیمت149,570
پایین‌‌ترین قیمت141,502
حجم (IRT)910,442,316
حجم (WAVES)6,210.23

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (WAVES)زمان
142,5381.4615:36:19
143,6963.1315:34:51
143,6973.5315:32:47
143,4904.6915:32:17
142,5612.2715:30:38
143,9003.4515:26:30
144,0585.0415:25:28
143,1944.8115:23:29
142,9964.6915:21:54
142,8325.5915:21:20
143,8505.1415:20:18
143,7063.1515:18:55
144,0634.1715:14:10
143,4602.1515:11:08
143,3101.7515:07:55

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار