8,280

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-0.24
تغییرات-20
بالاترین قیمت8,468
پایین‌‌ترین قیمت8,081
حجم (IRT)2,554,457,680
حجم (ALGO)308,952

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (ALGO)زمان
8,29116200:15:43
8,34124500:14:41
8,30034700:10:32
8,35339900:10:02
8,30286200:09:31
8,28052700:07:57
8,32846700:06:25
8,27195800:04:20
8,31680800:02:17
8,25967000:01:14
8,27030300:00:44
8,34149123:56:05
8,28021623:49:22
8,33767023:48:20
8,27035823:47:18

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار