408,440

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-1.12
تغییرات-4,648
بالاترین قیمت431,280
پایین‌‌ترین قیمت397,300
حجم (IRT)1,415,717,172
حجم (APT)3,433.45

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (APT)زمان
409,3405.4814:17:11
405,0159.614:16:09
401,0627.8514:15:37
401,6326.8114:14:36
408,4407.2914:13:02
404,0368.4314:08:58
408,4406.8814:07:52
403,0027.5714:05:18
403,0099.1614:03:44
398,0107.4714:02:11
400,5058.6314:01:09
402,9114.2913:57:02
403,4914.6413:54:57
400,5408.8613:52:22
400,5407.4213:51:51

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار