33,143,890

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-0.6
تغییرات-201,111
بالاترین قیمت33,714,900
پایین‌‌ترین قیمت32,698,200
حجم (IRT)2,460,412,671
حجم (BNB)74.1862

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (BNB)زمان
33,256,9830.13914:38:22
33,003,9000.104114:37:51
33,155,1480.125614:37:19
33,514,4000.054614:36:49
33,143,8900.121114:33:43
33,514,4000.109314:32:10
33,306,2150.115114:30:37
33,483,5000.108214:29:04
33,028,1000.149114:28:33
32,959,5000.079214:25:29
33,265,7000.143914:23:54
33,229,3640.064514:21:50
33,200,0000.182114:18:44
33,078,9000.098714:08:23
33,399,5000.107114:06:19

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار