39,187,960

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات5.05
تغییرات1,884,060
بالاترین قیمت39,539,211
پایین‌‌ترین قیمت37,036,681
حجم (IRT)1,575,361,181
حجم (BNB)41.5024

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (BNB)زمان
39,335,6120.037509:28:02
39,187,9600.094609:26:30
39,539,2110.057909:21:19
39,011,6830.07409:20:48
39,497,8100.073409:20:17
38,966,8000.130709:19:46
39,153,2960.063909:16:05
39,142,2100.046409:15:39
39,279,7600.068809:14:36
39,187,0600.057909:13:04
39,097,3630.13309:11:30
39,097,3630.134609:10:28
39,147,5110.042609:05:49
39,324,3030.125809:05:18
39,283,4410.142509:04:16

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار