9,861,097

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات1.15
تغییرات112,369
بالاترین قیمت9,980,013
پایین‌‌ترین قیمت9,568,709
حجم (IRT)546,269,807
حجم (SOL)55.936

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (SOL)زمان
9,980,3000.0609:38:22
9,933,3020.03809:36:18
9,894,7470.03909:31:39
9,906,7000.07709:29:36
9,899,7650.1609:27:35
9,861,0970.03809:24:56
9,870,9000.15309:13:03
9,814,6270.03809:08:55
9,856,5160.06609:07:22
9,856,5160.05109:03:45
9,828,7900.03309:01:10
9,849,0500.07308:54:58
9,859,1000.04208:53:56
9,870,8920.02708:50:50
9,814,6270.06508:47:44

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار