63,115

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-8.8
تغییرات-6,095
بالاترین قیمت112,412
پایین‌‌ترین قیمت62,190
حجم (IRT)1,659,496,822
حجم (TWT)24,977.9

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (TWT)زمان
62,71343.419:41:37
62,20096.619:40:35
62,78279.219:39:33
63,11574.819:38:00
62,95388.119:37:29
62,8337419:34:23
62,2292619:30:49
62,19053.519:24:34
62,31851.719:24:03
62,59886.919:21:59
62,2403619:21:28
62,28096.919:20:28
62,58943.819:19:55
62,79078.319:17:20
62,2133019:12:41

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار