35.3

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-7.1٪
تغییرات-2.7
بالاترین قیمت39.2
پایین‌‌ترین قیمت33.4
حجم (IRT)1,862,775,241
حجم (1000SATS)50,176,345موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (1000SATS)زمان
35.6042,57613:09:32
35.3037,61013:07:58
35.7089,21513:06:59
35.50104,70213:06:30
35.2044,21812:58:10
35.1042,30712:57:38
35.3094,74312:56:35
35.1063,24412:55:06
35.4043,70512:54:32
35.20113,07912:54:03
35.4071,78512:48:19
35.5043,73912:44:14
35.2049,80912:41:36
35.2079,26112:40:35
34.9052,43212:29:14

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید