7.03

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-3.56
تغییرات-0.26
بالاترین قیمت7.44
پایین‌‌ترین قیمت6.92
حجم (USDT)123,688
حجم (APT)17,293.91

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (USDT)مقدار (APT)زمان
7.03017.4715:31:36
7.02011.415:29:33
7.12014.7315:26:57
7.02025.0915:26:25
7.02027.3815:24:53
7.06020.415:22:51
7.03017.0915:21:47
7.03045.5715:20:45
7.01011.4215:16:49
7.02017.1115:10:25
7.00030.8915:02:40
7.01023.9915:02:10
7.09026.1415:01:37
7.03026.915:00:36
6.98037.8614:53:53

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار