1,027.9

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-0.3
تغییرات-3.1
بالاترین قیمت1,054
پایین‌‌ترین قیمت1,004
حجم (IRT)3,746,245,878
حجم (ZIL)3,636,111

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (ZIL)زمان
1,024.34,12300:05:53
1,024.21,17100:04:20
1,017.63,32400:02:47
1,024.35,01600:02:16
1,027.96,11423:59:10
1,023.64,08223:55:32
1,024.04,04023:52:58
1,025.04,07223:51:56
1,021.35,66123:47:17
1,028.14,57923:46:46
1,026.93,70123:45:13
1,029.33,29523:40:33
1,030.94,30723:38:30
1,023.76,51323:37:27
1,030.93,82223:36:57

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار