572

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-0.59
تغییرات-3.4
بالاترین قیمت587
پایین‌‌ترین قیمت565
حجم (USDT)66,877
حجم (BNB)115.6493

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (USDT)مقدار (BNB)زمان
572.00.126320:44:02
567.00.119920:43:00
572.00.112120:37:19
574.00.104920:36:18
571.00.110720:35:46
570.90.258820:34:45
571.30.188720:34:14
573.00.160820:32:09
569.30.126620:31:07
569.70.239120:30:05
572.00.119120:27:30
569.60.266420:26:28
567.90.225720:24:56
567.00.029320:24:25
567.00.083720:24:25

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار