23.6

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-2.47
تغییرات-0.6
بالاترین قیمت24.2
پایین‌‌ترین قیمت23.1
حجم (USDT)116,483
حجم (ETC)4,893.08

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (USDT)مقدار (ETC)زمان
23.602.8200:56:01
23.403.7100:54:28
23.602.1600:51:52
23.502.2900:48:46
23.702.4100:46:12
23.701.6500:42:04
23.703.2900:35:21
23.703.3100:34:49
23.701.3900:29:08
23.701.6400:28:07
23.502.9300:27:35
23.702.7900:26:33
23.604.9500:25:00
23.503.9600:22:57
23.502.9300:21:54

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار