بازار ها

بیشترین سود
بیشترین حجم معامله
جدیدترین‌ها
نامقیمت (تومان)قیمت ($)تغییرات (۲۴h)حجم معاملات (۲۴h)تغییرات (۲۴h)
1M-AKITA

میلیون آکیتا اینو

1M-AKITA

۶،۷۳۵.۹

۰.۱۲۹

-۰.۴۵٪

۱۵۲،۱۷۹ $

weekly trend
1M-KISHU

میلیون کیشو اینو

1M-KISHU

۱۷.۵۴۱

۰.۰۰۰۳۳۸

-۱.۷۲٪

۲۹۴،۱۹۲ $

weekly trend
1M-PIT

میلیون پیتبال

1M-PIT

۲۰.۰۷۶

۰.۰۰۰۳۸۶۸

-۳.۰۳٪

۳۱۱،۹۰۸ $

weekly trend
1M-VINU

میلیون ویتا اینو

1M-VINU

۴۶۷.۵۴۴

۰.۰۰۹۰۰۹

-۲.۰۲٪

۲،۸۷۰،۱۷۳ $

weekly trend
1000STARL

هزار استارلینک

1000STARL

۵۹.۷۸۱

۰.۰۰۱۱۵۲

+۲.۳۳٪

۴۱۴،۴۸۰ $

weekly trend
1M-QUACK

میلیون ریچ کواک

1M-QUACK

۴۲.۴۰۰۳

۰.۰۰۰۸۱۷

-۸.۷۱٪

۵۸۱،۴۵۴ $

weekly trend
1M-BABYDOGE

میلیون بیبی دوج

1M-BABYDOGE

۱۰۵.۷۱۴

۰.۰۰۲۰۳۷

+۱.۳۳٪

۴،۱۱۳،۸۲۷ $

weekly trend
1000ELON

هزار ایلان

1000ELON

۱۰.۳۷۷۱

۰.۰۰۰۱۹۹۹

+۲.۵۵٪

۱،۳۸۶،۳۹۴ $

weekly trend

۱–۸ از ۸