سوالات متداولکارمزد واریز و برداشت ریالی چقدر است؟

کارمزد واریز ریالی

راستین هیچ سهمی در کارمزد واریز ریالی ندارد و این کارمزد توسط درگاه‌های پرداخت و بانک مرکزی دریافت می‌شود. 

کارمزد واریز‌ با کارت بانکی:

۱. مبلغ واریز کمتر از ۶۰۰ هزار تومان، کارمزد ۱۲۰ تومان

۲. مبلغ واریز بین ۶۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون تومان، کارمزد ۰.۰۲٪ مبلغ واریز

۳. مبلغ واریز بیش از ۲۰ میلیون تومان، کارمزد ۴،۰۰۰ تومان

کارمزد واریز با شناسه: 

در واریز با شناسه، به ازای هر 1 میلیون تومان واریز، 250 تومان کارمزد از آن کسر می‌شود. به عنوان مثال اگر مبلغ واریز با شناسه 2.5 میلیون تومان باشد، از آن 750 تومان به عنوان کارمزد کسر خواهد شد.


کارمزد برداشت ریالی

راستین هیچ سهمی در کارمزد برداشت ریالی ندارد و این کارمزد توسط درگاه‌های پرداخت و بانک مرکزی دریافت می‌شود. 

در حال حاضر کارمزد برداشت‌های ریالی با مبلغ بیشتر از ۱۰۰,۰۰۰ تومان، ۵,۰۰۰ تومان و برای برداشت‌های کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ تومان، بین ۱,۰۰۰ تومان تا ۵,۰۰۰ تومان می‌باشد که از مبلغ برداشتی توسط درگاه بانکی کسر می‌شود.

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

چت پشتیبانی
چت پشتیبانی

در هر ساعت از شبانه‌‌روز می‌توانید با تیم پشتیبانی راستین گفتگو کنید.

شروع گفتگو
بلاگ
بلاگ

از آخرین اخبار حوزه‌ ارز‌ دیجیتال، قبل از دیگران مطلع شوید.

بیشتر