استیکینگ


آیا استیکینگ بدون ریسک است؟

فرایند استیکینگ و پاداش دریافتی ریسک ناچیزی دارد اما ریسک اصلی متوجه قیمت رمزارز است. هنگامی که شما یک رمزارز را استیک می‌کنید، دارایی شما به مدت مشخصی در شبکه می‌ماند و امکان خرید و فروش آن را نخواهید داشت. بنابراین چنانچه در این مدت ارزش رمزارز در بازار کاهش پیدا کند این کاهش قیمت باعث ضرر شما خواهد شد. از طرف دیگر در صورت افزایش قیمت رمزارز شما هم از محل افزایش قیمت سود برده‌اید هم از محل پاداش استیکینگ.

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

چت پشتیبانی
چت پشتیبانی

در هر ساعت از شبانه‌‌روز می‌توانید با تیم پشتیبانی راستین گفتگو کنید.

شروع گفتگو
بلاگ
بلاگ

از آخرین اخبار حوزه‌ ارز‌ دیجیتال، قبل از دیگران مطلع شوید.

بیشتر