دوستان خود را دعوت کنید.
با‌‌هم کسب درآمد کنید.

از معاملات دوستان خود، تا ۳۰٪ کمیسیون کسب کنید.

banner

نحوه شروع

مراحل دعوت از دوستان

تقسیم کارمزد

1

تقسیم کارمزد

تعیین کنید چه میزان از کارمزد را می‌خواهید با دوستان خود تقسیم کنید.

دعوت از دوستان

2

دعوت از دوستان

لینک دعوت خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

کسب درآمد!

3

کسب درآمد!

به ازای هر معامله‌ای که دوست‌تان انجام دهد بخشی از کارمزدش به شما تعلق می‌گیرد.

از همین امروز شروع به کسب درآمد کنید.

شروع کنید