کارمزد‌ معاملات تعهدی

کارمزد انتقال

کارمزد انتقال بین کیف پول نقدی و کیف پول تعهدی صفر است.

کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال

از آن جایی که معاملات نقدی و تعهدی در بازار یکسانی اتفاق می‌افتند کارمزد معاملات تعهدی دقیقا مثل کارمزد معاملات نقدی است.

کارمزد بیمه سرمایه

فرآیند لیکوئید شدن، قبل از اتمام کامل دارایی درگیر در موقعیت شروع می‌شود. در نتیجه ممکن است پس از اتمام فرآیند لیکوئید شدن مقداری دارایی باقی بماند که به کیف پول تعهدی برگردانده می‌شود. در این فرآیند کارمزدی به نام کارمزد بیمه سرمایه گرفته می‌شود که ۲ درصد از دارایی باقیمانده پس از فرآیند لیکوئید شدن می‌باشد.

کارمزد تمدید موقعیت

در راستین موقعیت‌ها حداکثر تا ۸ ساعت معتبر هستند. البته راستین راس ساعت ۱۲ بامداد، ۸ صبح و ۱۶ عصر همه‌ی موقعیت‌ها را تمدید می‌کند. برای تمدید موقعیت‌ها کارمزدی اعمال می‌شود. این کارمزدها روی بدهی موقعیت اعمال می‌شود و به ازای هر ارزدیجیتال نرخ متفاوتی دارد. به طور مثال اگر موقعیت‌ شما خرید تعهدی روی بازار BTC/IRT باشد بدهی شما به ریال است و این کارمزد از حاصلضرب میزان بدهی ریالی‌تان در نرخ تمدید کارمزد ریال محاسبه می‌شود. ولی اگر موقعیت شما فروش تعهدی روی بازار BTC/IRT باشد بدهی‌تان به بیت‌کوین است و این کارمزد از حاصلضرب میزان بدهی بیت‌کوین‌ در نرخ تمدید کارمزد بیت‌کوین محاسبه می‌شود.

جدول نرخ کارمزد تمدید ارز‌های دیجیتال در جدول زیر آمده است.