درصد افت قیمت
تعداد سفارش‌گذاری هر دوره
درصد افزایش سرمایه در هر سفارش
درصد سود هدف در هر دوره
فاصله بین دوره‌ها (ثانیه)
تکرار
IRT
حداقل مقدار
موجودی

پیشرفته (اختیاری)
ورود / ثبت‌‌نام

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید